Základní Škola Slaný
základní školaSlaný

Důležité informace k výsledkům přijímacího řízení

Dne 15. května 2024 dojde ke zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení v DiPSy a na veřejně přístupném místě ve střední škole. Rozhodnutí v písemné formě se nezasílají. Následně mohou uchazeči, resp. jejich zákonní zástupci činit několik níže popsaných kroků:

Odvolání

  1. Odvolání lze podat písemně ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků řediteli školy, který rozhodnutí zveřejněním výsledků vydal. Ředitel školy následně odvolání postupuje ke krajskému úřadu příslušného kraje.  
  2. Odvolání proti situaci, kdy není uchazeč přijat z důvodu naplnění kapacity směřované k opravnému řízení na základě uvolněných míst se stává v novém systému bezpředmětným, neboť všechna místa budou obsazena. Místo uvolněné po zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých na základě vzdání se práva na přijetí již není možné zaplnit v daném kole jiným uchazečem.
  3. Pokud byl uchazeč přijat na prioritnější školu, nemá smysl, aby se odvolával proti nepřijetí na méně prioritní školy (na druhém nebo třetím místě), protože takovému odvolání nemůže být vyhověno. Vzdání se práva na přijetí

Vzdání práva na přijetí

  1. Pokud si již přijatý uchazeč chce otevřít možnost přihlášení se v rámci dalšího kola přijímacího řízení, musí se vzdát práva na přijetí do oboru, ve kterém byl přijat, řediteli školy. Pokud se chce hlásit do dalšího kola, musí však podání doručit nejpozději 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky do tohoto dalšího kola.
  2. Vzdáním se práva na přijetí nevzniká uchazeči právo na přijetí v jiném oboru vzdělání ve stejném kole přijímacího řízení a může se hlásit jen do dalšího kola přijímacího řízení.
  3. Vzdání se práva nemá žádný předepsaný formulář, uchazeč tak může učinit volnou formou, ze které je jeho úmysl patrný.

Přihlášení do 2. kola přijímacího řízení

  1. Obory, které vypisují 2. kolo, budou k dispozici v DiPSy od 21. května 2024, termín pro podávání přihlášek je do 24. května 2024.
  2. Přihlášku může podat uchazeč, který nebyl přijat v 1. kole do žádného oboru vzdělání nebo se vzdal práva na přijetí. U maturitních oborů platí podmínka, že uchazeč v 1. kole konal jednotnou zkoušku. Přihlášku může podat i uchazeč, který nepodal žádnou přihlášku do 1. kola, ovšem jen do oboru bez potřeby jednotné přijímací zkoušky.  Řádný termín školní a talentové zkoušky se koná v pracovních dnech v období od 8. do 12. června 2024.
  3. Dne 21. června 2024 dojde ke zveřejnění výsledků 2. kola.

3. kola začnou školy vypisovat po 21. červnu 2024. 

1.  Ředitel školy vyhlásí kritéria včetně všech údajů jako v kole 2. a zadá je do DiPSy.

2. Počet přihlášek je neomezený, přihlášky lze podávat pouze na tiskopisu - nelze podat v DiPSy. Na jeden tiskopis se uvádí pouze jedna škola, může však být uvedeno i více oborů vzdělání v této škole, které se neuvádí dle priority.

3. Hlásit do všech oborů vzdělání se mohou i uchazeči, kteří v 1. kole nekonali jednotnou zkoušku.

4. Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí se vyhotovují v písemné formě.

5. Přijatý uchazeč je povinen do 7 dnů ode dne oznámení (doručení) rozhodnutí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání, a to pouze v jednom oboru vzdělání. Marným uplynutím lhůty pro potvrzení úmyslu vzdělávat se zaniká právo na přijetí do daného oboru vzdělání.

Datum vložení: 9. 5. 2024 14:24
Datum poslední aktualizace: 9. 5. 2024 14:26
Autor: Ing. Gabriela Cimrmanová

Škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14
1
15
1
16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Kdo se v máji ožení, přivodí si soužení.

Pranostika na akt. den

Deštivý květen - žíznivý říjen.

Časy zvonění

Zvonění

1. hod: 8.00 - 08.45
2. hod: 8.55 - 09.40
3. hod: 10.00 - 10.45
4. hod: 10.55 - 11.40
5. hod: 11.50 - 12.35
6. hod: 12.45 - 13.30
7. hod: 13.40 - 14.25
8. hod: 14.35 - 15.20