Základní Škola Slaný
základní školaSlaný

Školní psycholog

Činnost školního psychologa je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Školní psycholog je nezávislý pracovník školy a je vázán mlčenlivostí. Se všemi citlivými údaji zachází v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Barbora Dědičová

Pracovna psychologa je v 1. patře vlevo, místnost č. 124.

Individuální konzultace psychologa budou probíhat vždy ve středu, čtvrtek a pátek  od 13 hod. do 17:00 hod.

Práce s třídním kolektivem je realizována v dopoledních hodinách.

Osobní schůzku doporučujeme předem domluvit, nejlépe e-mailem (pokud telefonem, tak každý všední den od 7.00 do 8.00 hod.).

Čím se psycholog zabývá?

Žáci se mohou obracet na školního psychologa, když mají potíže s učením, s chováním, jsou neúspěšní, neví, jak se učit, necítí se ve třídě dobře, mají potíže se spolužáky, trápí je tréma, strach ze zkoušení, starosti s láskou, prožili něco nepříjemného, ocitnou se v krizové životní situaci.

Školní psycholog je k dispozici i rodičům a pedagogům.

Jak probíhá spolupráce?

Školní psycholog pracuje buď skupinově v rámci třídnických hodin a skupinových aktivit nebo individuálně na základě potřeby dítěte samotného nebo na žádost učitele nebo rodičů. Spolupráce může mít různé podoby, od jednorázové konzultace po dlouhodobější práci. Ovšem vždy se souhlasem žáka samotného a jeho rodičů po dohodě s psychologem.

Všem rodičům je předložen k podpisu souhlas s činností psychologa na škole, kterým umožňují pouze to, aby se dítě účastnilo skupinových aktivit organizovaných psychologem a dále aby jejich dítě mělo možnost samo v případě potřeby psychologa kontaktovat. Pokud rodiče tento souhlas nepodepíší, psycholog jejich dítě z těchto aktivit vynechá. Pro žáka to však není výhodné, protože nemá možnost zažít zajímavé chvilky v rámci třídního kolektivu  a lépe se poznat se spolužáky.

Kdy není souhlas rodičů či zákonných zástupců potřeba:

  • Krizová intervence (mimořádná a závažná situace ve škole, či v osobním životě žáka/žákyně první kontakt se žákem (žák služby psychologa sám vyhledá).
  • Při podezření, že je žák/žákyně týrán/a, zneužíván/a.
  • V případě ohrožení tělesného či duševního zdraví žáka (osob v jeho okolí).
  • Při preventivní činnosti – preventivní programy.

Pokud se vyskytne potřeba psychologické pomoci žákovi, jsou o tom rodiče nejdříve informováni a na základě dohody poskytují individuální souhlas s psychologickou péčí o jejich dítě. Teprve na základě tohoto individuálního souhlasu může psycholog s jejich dětmi systematicky individuálně pracovat.

Obsah konzultací je důvěrný, jakékoli výstupy směrem ke škole nebo dalším institucím jsou podávány pouze se souhlasem žáka a jeho zákonných zástupců.

Škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.

Pranostika na akt. den

Deštivé léto horší podzimku.

Časy zvonění

Zvonění

1. hod: 8.00 - 08.45
2. hod: 8.55 - 09.40
3. hod: 10.00 - 10.45
4. hod: 10.55 - 11.40
5. hod: 11.50 - 12.35
6. hod: 12.45 - 13.30
7. hod: 13.40 - 14.25
8. hod: 14.35 - 15.20