Základní Škola Slaný
základní školaSlaný

DEN BEZPEČNOSTI

Dne 24.5. 2024 na naší škole proběhl Den bezpečnosti.

Ráno, hned po příchodu do tříd, čekal na žáky cvičný poplach. Ve školním rozhlase se nečekaně ozvalo „Hoří, okamžitě opusťte budovu školy!“ A tak začala okamžitá evakuace budovy. Všichni jsme se spořádaně hromáždili před školu. Mezi tím už ke škole dorazily jednotlivé složky IZS a hasiči následně  provedli zásah v budově. Uhasili údajný požár ve školní jídelně a zachránili paní kuchařku, která zůstala uvězněna v hořící kuchyni. Vše naštěstí bylo jen cvičné a nikomu z žáků ani zaměstnanců školy se nic nestalo. Pak už byla kolem školy připravena pro žáky jednotlivá stanoviště, na kterých se třídní kolektivy vystřídaly. Celkem se zúčastnilo 605 žáků.  

A co jsme na stanovištích mohli vidět, vyzkoušet si a naučit se? 

Stanoviště Celní správy 

Na stanovišti si žáci vyslechli přednášku o pracovní náplni pracovníků celní správy. Dozvěděli se, jaké látky se smí nebo nesmí dovážet a vyvážet přes hranice státu. Nechyběla ani praktická ukázka práce psovoda se psem zaměřená na vyhledávání zakázaných látek přítomných u osob nebo v zavazadlech. 

Stanoviště Vojenského zdravotního ústavu 

Na jednom stanovišti proběhla praktická ukázka první pomoci raněnému vojákovi v terénu s použitím škrtidla, obvazového materiálu a termoizolační folie. Při záchraně raněného mohli asistovat i žáci.  

Na druhém stanovišti proběhla ukázka práce vojenských zdravotníků při zásahu biologickými látkami s ukázkou analýzy bojových biologických látek. Žáci mohli vidět, jak probíhá očista v dekontaminační komoře, prohlédli si také ochranné pomůcky, jako jsou masky a speciální oděvy.  

Stanoviště Hasičského záchranného sboru

Probíhala zde prohlídka vybavení cisteren, které slouží pro velkoobjemové hašení.   Kromě vody je ve voze i další vybavení jako například dýchací přístroje, dobíjecí LED svítilny, dalekohled, hledací světlomet a další. Hasiči informovali žáky o tom, co všechno je jejich náplní práce a uvedli příklady zásahů, ke kterým jsou přivoláváni.  

Stanoviště Vězeňské služby  

Žáci mohli vidět  spolupráci psovoda a služebního psa, který je využíván pro tzv. pachové práce zaměřené na provádění prohlídek za účelem detekce omamných a jiných nepovolených látek u vězňů.  

Také se mohli seznámit se zbraněmi a pomůckami, které používá vězeňská služba (plynová pistole, štít, nůž).  Žáci se také dozvěděli např., jakým způsobem dochází k převozu vězňů. 

Stanoviště Městské policie Slaný 

Na stanovišti probíhala ukázka vybavení a pomůcek Městské policie. Žáci mohli vidět detektory alkoholu, prostředky pro omezení osobní svobody, střelné zbraně a další donucovací prostředky. Nechyběla ani balistická ochrana policistů, kterou využívají při zásahu. Žáci si mohli také vyzkoušet virtuální brýle pro simulaci požití alkoholu a návykových látek.  

Psovod městské policie – na školní zahradě žáci vyslechli povídání o práci a výcviku psa a pak viděli na figurantovi samotný zásah obranářského psa při zadržení nebezpečného pachatele. 

Stanoviště Asociace Samaritánů ČR   

Záchranáři žákům zopakovali důležitá telefonní čísla IZS. Pak se dozvěděli, jak se chovat v případě, že jsou svědky nehody nebo kolapsu člověka. Proběhla ukázka kardiopulmonální resuscitace, kterou si pak zájemci mohli na figuríně sami vyzkoušet. Žáci si také prohlédli vybavení záchranářského vozu. 

Stanoviště Dopravního inspektorátu Kladno 

Policisté vyprávěli o náplni své profese, proběhly ukázky vybavení automobilu nebo policejní motorky. Žáci také viděli zbraně, které policisté používají ve službě. 

Velké poděkování patří všem složkám, které v rámci dnešního Dne bezpečnosti naši školu navštívily. Všechna stanoviště byla perfektně připravena a velmi si vážíme vstřícnosti a vřelého přístupe pracovníků všech složek  k našim žákům i zaměstnancům školy. Myslíme si, že dnešní den se velmi podařil. Počasí, až na krátkou spršku, nám docela přálo. U žáků bylo vidět nadšení a zájem. Věříme, že se žáci lecčemu i naučili a možná se do budoucna i inspirovali pro volbu budoucího studia a profesní kariéry.  

Poděkování patří:  

Městské policii Slaný 

Asociaci Samaritánů ČR 

Hasičskému záchrannému sboru, stanice Slaný, Územní odbor Kladno 

Celní správě ČR Praha Ruzyně 

Vězeňské službě věznice Vinařice 

Vojenskému zdravotnímu ústavu Praha  

Dopravnímu inspektorátu –  Územní odbor Kladno 

Fotografie z akce

 

 

Datum vložení: 24. 5. 2024 14:55
Datum poslední aktualizace: 24. 5. 2024 14:58
Autor: Ing. Gabriela Cimrmanová

Škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4
1
5 6 7 8 9
10 11 12
1
13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Červen studený - sedlák krčí rameny.

Pranostika na akt. den

Svatý Vít dává trávě pít.

Časy zvonění

Zvonění

1. hod: 8.00 - 08.45
2. hod: 8.55 - 09.40
3. hod: 10.00 - 10.45
4. hod: 10.55 - 11.40
5. hod: 11.50 - 12.35
6. hod: 12.45 - 13.30
7. hod: 13.40 - 14.25
8. hod: 14.35 - 15.20