Základní Škola Slaný
základní školaSlaný

Charakteristika školy

Základní škola Slaný, Rabasova 821, okres Kladno je škola plně organizovaná, poskytuje vzdělávání od 1. do 9. ročníku. Počtem žáků se řadí mezi velmi velké školy.

Vlastní existence základní školy se datuje od 1. září 1963, kdy byla vyčleněna  z jedenáctileté střední školy, ale i nadále s ní sdílela společnou budovu. V roce 1988 začala výstavba budovy nové. V letech 1989 až 1991 se práce na stavbě prakticky zastavily. Nové zastupitelstvo však rozhodlo, že bude škola dostavěna i za cenu velkých finančních nákladů. Nová budova byla slavnostně otevřena 1. září 1993.

Současnost školy

Ve školní budově máme k dispozici školní jídelnu a školní družinu. Budovu tvoří několik pavilonů, v nichž je k dispozici 27 kmenových učeben, některé jsou brány zároveň jako učebny odborné. Škola je dále vybavena dílnou, cvičnou kuchyňkou, dvěma počítačovými učebnami, dvěma učebnami jazyků. V roce 2019 přibyly v rámci přístavby nové speciální učebny fyziky, přírodopisu a multimediální učebna . Pro mimoškolní aktivity je možno využít třídy školní družiny, hernu pro 1. stupeň, keramickou dílnu, školní divadelní scénu - "Bungr", školní zahradu s prolézačkami, školní dvůr a dětské hřiště. V roce 2008 bylo u školy vybudováno venkovní „Oranžové hřiště“ s umělým travnatým povrchem.

Pro výuku tělesné výchovy slouží dvě tělocvičny, jež jsou bohatě využívány  v odpoledních a večerních hodinách Školním sportovním klubem, školními kroužky a širokou veřejností, a také nedaleký atletický stadion, plavecký bazén a víceúčelová sportovní hala.  Ve spolupráci se Spolkem rodičů se nám podařilo vybudovat ve škole cvičnou lezeckou stěnu.

Nedílnou součástí školy je pobočka Knihovny Václava Štecha. Inventář knihovny je zpracován v knihovnickém počítačovém systému a celé její vybavení směřuje k tomu, aby si zde mohl každý informaci vyhledat a na místě i zpracovat (počítače s připojením k internetu, tiskárna, kopírka, skener apod.). Knihovna se stává také místem besed, soutěží a nejrůznějších výstav.

Naše škola je zapojena do projektu „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“. Ve školní jídelně si žáci mohou vybrat z nabídky dvou obědů. Jídelníček je připravován dle výživové normy pro školní stravování. Do jídelníčku se snažíme postupně a nenásilně zařazovat více potravin, které jsou v souladu se zásadami zdravé výživy.

Pro naše žáky a zaměstnance zajišťujeme mezinárodní průkazy ISIC, ISIC Scholar, ITIC.

Na výborné úrovní je škola vybavené počítačovou a projektorovou technikou. V každé učebně je k dispozici datový projektor. Každý učitel má k dispozici pro svou práci služební notebook. Všchny třídy jsou vybavené připojením k internetu a to jak drátovým, tak bezdrátovým. Žákům jsou k dispozici dvě počítačové učebny s celkem 45 počítači nebo notebooky, dále multimediální učebna s 25 notebooky a dvě speciální učebny fyziky a přírodopisu, kde mají žáci k dispozici 40 notebooků. Dále je žákům k dispozici v projektu šablony II 70 notebooků. 14 tříd je vybaveno interaktivní tabulí nebo interaktivním datovým projektorem.

V roce 2019 byla uskutečněna kompletní renovace datové sítě optickými kabely.  Připojení do internetu má škola rychlostí 200Mb/s. Škola využívá elektronickou žákovskou knížku Škola OnLine. V rámci distanční výchovy škola efektivně používá systém MS Teams a celý balík MS Office 365.

Nezastupitelnou roli ve škole hraje školní družina, o niž je mezi rodiči velký zájem, který přesahuje její kapacitu. A proto při škole pracuje každoročně velké množství kroužků přispívající ke kvalitnímu prožívání volného času nejen našich žáků.

Škola

Pracovní pozice

UČITEL/KA

3.ZŠ Slaný hledá kreativní kolegy, kteří jsou otevřeni různým formám práce, jsou nastaveni pracovat týmově a chtějí společně s námi tvořit vstřícné školní prostředí.

Přijmeme UČITELE / UČITELKU 2. STUPNĚ S APROBACÍ NJ, AJ, IN a technické obory. Uchazeč(ka) musí splňovat kvalifikační požadavky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášené pod č. 197/2014 Sb. Nástup možný od 1. záři 2021. Pozice je vhodná i pro absolventy/-ky.

Životopisy zasílejte elektronicky na reditel@3zsslany.cz

Časy zvonění

Zvonění

1. hod: 8.00 - 08.45
2. hod: 8.55 - 09.40
3. hod: 10.00 - 10.45
4. hod: 10.55 - 11.40
5. hod: 11.50 - 12.35
6. hod: 12.45 - 13.30
7. hod: 13.40 - 14.25
8. hod: 14.35 - 15.20

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Přichází-li zajíc již v prosinci do zahrady, nastane tuhá zima.

Pranostika na akt. den

Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší.