Základní Škola Slaný
základní školaSlaný

Speciální pedagog

Školní speciální pedagog: Mgr. Iveta Herčíková E -mail: hercikova@3zsslany.cz

Osobní schůzku je nutné si předem domluvit, nejlépe e-mailem.

Pracovna speciálního pedagoga je v přízemí vpravo vzadu za kanceláří školy.

Ke školnímu speciálnímu pedagogovi se žáci dostávají po depistáži ve třídě, na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání. Školní speciální pedagog se řídí etickým kodexem a je vázán mlčenlivostí.

Školní speciální pedagog se zaměřuje na:

· poskytování podpory pro žáky vyžadující podpůrná opatření v průběhu vzdělávání

· vytváření plánu pedagogické podpory a pomoc při realizaci individuálního vzdělávacího plánu

· provádění diagnostické intervenční činnosti zaměřené na kontaktní činnosti s jedinci a skupinami žáků se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti

· vyhledávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně-pedagogické péče

· screeningové šetření u žáků 1. stupně-zhodnocení úrovně dílčích percepčních a motorických funkcí, které jsou podkladem pro osvojování čtenářských dovedností, psaní i matematiky.

· diagnostika školní připravenosti

· reedukační a intervenční činnosti v prostředí školy

· konzultace se žáky, rodiče a pedagogy

· spolupráci se školskými poradenskými zařízeními

Pokud vzejde potřeba individuální speciálně pedagogické péče, budeme Vás vždy předem kontaktovat a žádat formou individuálního souhlasu.

S čím se můžete na školního speciálního pedagoga obrátit a co Vám může poskytnout:

Rodiče mohou se školním speciálním pedagogem individuálně konzultovat:

· výukové problémy dětí;

· použití metod reedukace specifických poruch učení a forem práce v domácím prostředí;

· doporučení vhodných pomůcek a podpůrných opatření,

· trénink problémových oblastí;

Děti/žáci mohou školního speciálního pedagoga vyhledat, když mají problémy s učením, nevědí, jak se učit, mají potíže se soustředěním apod. Mohou využít:

· individuální konzultace při studijním selhávání, při specifických či nespecifických poruchách učení či při výchovných obtížích a poruchách chování;

· pravidelné individuální hodiny reedukace (náprav) jako žák se specifickými poruchami učení;

Pedagogové mohou úzce spolupracovat se školním speciálním pedagogem a konzultovat:

· individuálně výukové a výchovné problémy žáků;

· volbu vhodných výukových metod a strategií spolu s formou reedukace;

· podporu a pomoc při vytváření i vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory pro žáky;

· cílenou formu podpory u jednotlivých žáků ve spolupráci s asistentem pedagoga

 

Škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4
1
5 6 7 8 9
10 11 12
1
13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.

Pranostika na akt. den

Pohoda na svatého Víta, to dobrota na žita.

Časy zvonění

Zvonění

1. hod: 8.00 - 08.45
2. hod: 8.55 - 09.40
3. hod: 10.00 - 10.45
4. hod: 10.55 - 11.40
5. hod: 11.50 - 12.35
6. hod: 12.45 - 13.30
7. hod: 13.40 - 14.25
8. hod: 14.35 - 15.20