Základní Škola Slaný
základní školaSlaný

DŮLEŽITÉ INFORMACE K ZÁPISU:

DŮLEŽITÉ INFORMACE K ZÁPISU:

Vážení rodiče, milé děti!
Srdečně Vás zveme do naší školy k zápisu.

 

1. TERMÍN

ČAS

NÁHRADNÍ TERMÍN

 

 

14. 4.

15. 4.

14:00 – 17:00 hodin

9.00 – 12.00 hodin

19. 4. 2023

 

Objednat k zápisu se můžete na telefonním čísle 312 510 020.

Pro rodiče, kteří nejsou ještě rozhodnutí nebo zvažují odklad povinné školní docházky, nabízíme i možnost individuálního zápisu s konzultací. V případě zájmu o individuální formu zápisu, se prosíme, telefonicky předem objednejte na telefonním čísle 312 510 020.

         

 (čas náhradního termínu po telefonické domluvě, pouze pro děti, které nebyly ze závažných důvodů u zápisu v řádném termínu a předem se omluvily)

KOORDINÁTOR:

Mgr. Jitka Sachlová

tel. 725 582 802

sachlova@3zsslany.cz

 

2. VĚK DÍTĚTE

6 let k 31. 8. 2023

dítě narozené od 1. září 2016 do 31. 8. 2017

pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku


5 let k 31. 8. 2023

Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření :

dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2023:

zákonný zástupce doloží 1 VYJÁDŘENÍ –  Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2024:

zákonný zástupce doloží 2 VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte

 

3. ORGANIZACE ZÁPISU

 

k zápisu přicházejí zákonní zástupci ve dvou určených dnech a stanovené době

 

zákonný zástupce předloží rodný list dítěte a svůj OP

 

dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně

 

zápis je rozdělen na formální část (15 minut) a motivační část (cca 40 minut)

 

při formální části zápisu vyplní rodiče potřebné tiskopisy

 

průběh zápisu vedou učitelky 1. stupně, k možné konzultaci je přítomno vedení školy, školní speciální pedagog  a školní psycholog

4. KRITÉRIA PŘIJETÍ

1.

Dítě s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu ZŠ Slaný, Rabasova 821, okres Kladno

2.

Dítě, které má sourozence na ZŠ Slaný, Rabasova 821, okres Kladno

3.

Ostatní.

 

 

 

 

5. ŠKOLSKÝ OBVOD

Školský obvod Základní školy Slaný, Rabasova 821, okres Kladno stanovený obecně závaznou vyhláškou č. 6/2016 města Slaného

 Alešova

Jungmannova

Pokorného

Arbesova

Kybalova

Rabasova

Bezručova

Lacinova

Riegrova

Boženy Němcové

Lidická

Smetáčkova

Cyrila Boudy

Mánesova

Šimáčkova

Čelakovského

Mírová

Tomanova

Gagarinova

Na Dolíkách

U Stadionu I

Jana Roháče z Dubé

Nerudova

U Stadionu II

Jana Želivského

Otakara Jaroše

U Stadionu III

Jiřího z Poděbrad

Petra Hrubého

Vikova

 

6. VYHODNOCENÍ PŘIJETÍ

 

Pro školní rok 2023/2024 bude přijat počet dětí na základě volných míst do plné kapacity školy, které splní kritéria přijetí.

 

V případě, že počet dětí splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem v předem určený den (2. 5. 2023) v 14:00 hodin.

 

Losování proběhne mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují.

 

Losování z registračních čísel dětí, která jim byla přidělena při zápisu, provede zvolená komise.

 

Zveřejnění přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly bude zveřejněno 15. 5. 2023 na webových stránkách školy a úřední desce školy( okně kanceláře školy).

 

O průběhu losování bude pořízen protokol.

 

7. FORMÁLNÍ ČÁST ZÁPISU

 

Zákonný zástupce dítěte na místě vyplní a podá Žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky, vyplní Zápisní list dítěte. (dokumenty lze stáhnout i z webových stránek školy skola/uredni-deska/)

 

Obdrží registrační číslo dítěte.

 

Předloží svůj průkaz totožnosti.

 

Předloží rodný list dítěte.

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.

 

Pokud je dítě přítomno u zápisu, bude plnit jednoduché úkoly ke školní připravenosti a může se zúčastnit motivační části zápisu.

 

8. MOTIVAČNÍ ČÁST ZÁPISU

 

Motivační část se nese hravou formou v duchu „Z pohádky do pohádky“

– cílem je motivování dítěte pro školní docházku

 

Škola zcela zásadně zohledňuje rozdílné schopnosti dětí.

 

Škola nezjišťuje dosaženou úroveň rozvoje v souladu s RVP PV.

 

Datum vložení: 1. 3. 2023 11:39
Datum poslední aktualizace: 14. 3. 2023 18:08
Autor: Mgr. Jitka Sachlová

Škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2
1
3
1
4
1
5
1
6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.

Pranostika na akt. den

Na Roberta je dobré vysazovat zelí do pole.

Časy zvonění

Zvonění

1. hod: 8.00 - 08.45
2. hod: 8.55 - 09.40
3. hod: 10.00 - 10.45
4. hod: 10.55 - 11.40
5. hod: 11.50 - 12.35
6. hod: 12.45 - 13.30
7. hod: 13.40 - 14.25
8. hod: 14.35 - 15.20